BgPlayboy


Условия за ползване на мобилен сайт bgplayboy.mobi

ГЛАВА І. Общи разпоредби
1. Мобилният сайт bgplayboy.mobi е продукт на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД и е достъпен на адрес http://bgplayboy.mobi/
2. bgplayboy.mobi e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие с действащото законодателство на Република България, предназначен да дава достъп на своите потребители до еротично съдържание.
3. "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, посредством сайта bgplayboy.mobi, предоставя на потребителите си срещу заплащане, ползването на определени услуги, при спазване от страна на потребителите на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България. "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД си запазва правото да поставя допълнителни условия при ползването на определени услуги, като своевременно информира потребителите за това.
4. Предлаганите услуги в bgplayboy.mobi са динамични, т. е. подлежат на допълване и промяна, с цел тяхното развитие и усъвършенстване.
5. "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения или мобилната мрежа ползвани от тях и услугите в сайта.
6. "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД си запазва правото на преглед на качваното текстово съдържание в bgplayboy.mobi, като съдържание с нецензурни текстове ще бъде изтривано незабавно.

ГЛАВА ІІ. Ползване на bgplayboy.mobi
1. За да използва услугите, предоставяни в bgplayboy.mobi потребителят трябва да заплати седмичен или месечен абонамент. Със заплащането на избрания от потребителя абонамент, той автоматично се съгласява с настоящите Общи условия. Ползването на сайта от непълнолетни лица е абсолютно забранено.
2. "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД си запазва правото да записва IP адреса/ мобилният номер на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране. "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД декларира, че данните, събрани от всеки потребител, няма да бъдат предоставяни на трети лица и/или разпространявани по друг начин.
3. Всеки потребител може да поднови абонамента си и да го прекрати в bgplayboy.mobi, следвайки указанията, посочени в сайта. При прекъсване на абонамента, потребителят вече няма достъп до съдържанието на сайта bgplayboy.mobi.
4. Заплащането на абонамент в bgplayboy.mobi има силата на съгласие за настоящите Общи условия между него и "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД. Потребителят, след потвърждение за заплащане на абонамента, получава автоматично достъп до съдържанието на сайта. Това потвърждение сключва договора между двете страни.
7. Заплащането от потребители на абонаментен план става директно, през bgplayboy.mobi, като обявената сума се добавя към месечната фактура, която мобилният оператор издава на потребителя.
8. След като потребителят потвърди поръчването на платен абонамент, получава автоматично достъп до съдържанието на bgplayboy.mobi.

ГЛАВА ІІІ. Функционалност и абонамент
1. Функционалност на сайта
През bgplayboy.mobi потребителите могат да влязат на първата страница на сайта без да заплащат абонамент. Всички останали менюта са достъпни след заплащане.
В основната функционалност на сайта влизат:
- Начална страница – в нея потребителите могат да оценяват коя картинка е по-добра от две предложения, също така имат достъп до една статия и до меню Галерия.
- Гласуване – в това меню потребителите имат възможност да оценят две картинки и да напишат своя коментар за тях. Също така могат да влязат в подменю "Галерия".
- Галерия – менюто предоставя на потребителите си богата база от картинки. Те са разделени в 6 категории за по-лесно търсене по предпочитание на потребителите. Картинките са лесни за достъп и сваляне върху мобилното устройство на потребителя.
- Видео – менюто предоставя на потребителите си богата база от разделение по категории за улеснение видеа. Те могат да се гледат директно онлайн през сайта.
- Статии – в меню Статии, потребителят може да избира между различни заглавия, като съдържанието се допълва седмично, за максимално разнообразие на потребителя.
- Тестове – меню тестове е в процес на разработка, за да може в сайта да има за потребителя разнообразие от различни по тип тестове.
2. Активиране на абонамент:
При достъпване да всяко меню, потребителят може да разгледа основната визия на съответното меню, но при опит да разгледа съдържанието, се появява екран, че потребителят е абониран безплатно за 48 часа. След приключване на безплатния абонамент, ще се появи нов екран с избор между платен седмичен или месечен абонамент. Ако потребителят не желае да продължи абонамента си с платен седмичен или месечен, трябва да деактивира абонамента си. Видовете абонамент зависят от Мобилния оператор, на който сте. Повече информация за тях може да намерите в меню "Абонамент" в сайта.
Всеки абонамент, независимо от продължителността му, се подновява автоматично. Докато потребителят изрично не заяви желанието си да бъде деактивиран.
Трафикът за мобилен интернет е напълно безплатен за потребителите.
3. Деактивиране на Абонамент
Отказ от абонамента става от същия екран, от който потребителите се абонират, под абонаментите има функция ДЕАКТИВИРАЙ абонамента си. Ако потребителят потвърди деактивация, абонаментът му не се подновява.

ГЛАВА ІV. Права и задължения на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД
1. "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД се задължава да положи необходимата грижа, за да осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено услугите, предоставяни чрез bgplayboy.mobi, съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България.
2. "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД има право да прекрати достъпа на определени потребители до bgplayboy.mobi, когато се установи, че по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на дружеството или на трети лица и нарушават законодателството на Република България.
3. "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД има право да заличи от bgplayboy.mobi текстове, които имат нецензурно съдържание, които накърняват права на интелектуална собственост или по какъвто и да било начин нарушават законодателството на Република България.
4. "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД има право да поставя в bgplayboy.mobi препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел, доколкото последните не накърняват правата на потребителя.
5. "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД има право да прекрати предоставянето на определени услуги, като не се задължава да уведоми за това потребителите.

ГЛАВА V. Права и задължения на потребителите
1. Потребителите имат право да ползват услугите, предоставяни от "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД чрез bgplayboy.mobi, при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България.
2. Потребителят има право свободно и неограничено, по всяко време, да достъпва съдържанието на bgplayboy.mobi като спазва предвиденото в настоящите Общи условия.
3. Потребителят е длъжен сам да осигури необходимото му оборудване /мобилно устройство, софтуер/ за спокойно ползване на услугите.
4. Потребителят може да ползва информацията, публикувана в bgplayboy.mobi за лични нужди, като се забранява възпроизвеждането и разпространението й по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора.
5. Потребителят няма право да използва сайта като средство за реклама на "импулсни" телефони или други сайтове, както и да публикува рекламни, обидни или вулгарни съобщения.
6. Потребителят се задължава да НЕ публикува в bgplayboy.mobi материали, които:
- накърняват права върху интелектуалната собственост;
- имат нецензурно съдържание;
- съдържат заплахи за живота и здравето на трети лица;
- имат религиозно съдържание;
- имат рекламна цел, ако преди това не е получено съгласието на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД;
- противоречат по какъвто и да било начин на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България.
7. Във връзка с ползването на предоставените от "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД чрез bgplayboy.mobi услуги, потребителят е длъжен:
- да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България;
- да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД;
- да не накърнява по какъвто и да било начин правата на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, както и на трети лица.

Глава VІ. Информация
1. "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД има право да събира и съхранява информация за потребителите на сайта при тяхното абониране.
2. "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД се задължава да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи като полиция, съд, прокуратура и други подобни.

"ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.